2- قرآن (متن و ترجمه و آوانوشت)RSS

درج کتاب شما

ترجمه قرآن کریم بهرام پور

قرآن کریم با ترجمه فارسی بهرام پور مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن الکریم / مترجم ابوالفضل بهرام پور ؛ خطاط عثمان طه. مشخصات نشر : تهران: سازمان دارالقرآن کریم، نشر تلاوت، 1387. مشخصات ظاهری : 615 ص. شابک : 12000 ریال : 978-600-90352-1 یادداشت : فارسی - عربی. یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : چاپ سوم: تابستان 1387. یادداشت : عنوان دیگر: قرآن کریم. عنوان دیگر : قرآن کریم. شناسه افزوده : طه، عثمان شناسه افزوده : بهرام پور، ابوالفضل، 1320 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP59/66 /ب9 1387پ رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : 1324934 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: جزء 1؛ جزء 2؛ جزء 3؛ جزء 4؛ جزء 5؛ جزء 6؛ جزء 7؛ جزء 8؛ جزء 9؛ جزء 10؛ جزء 11؛ جزء 12؛ جزء 13؛ جزء 14؛ جزء 15؛ جزء 16؛ جزء 17؛ جزء 18؛ جزء 19؛ جزء 20؛ جزء 21؛ جزء 22؛ جزء 23؛ جزء 24؛ جزء 25؛ جزء 26؛ جزء 27؛ جزء 28؛ جزء 29؛ جزء 30
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ  القرآن جلد 1

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن جلد 1 مشخصات کتاب: سرشناسه : راغب اصفهانی، حسین بن محمد، - 502ق.، قرن ، . عنوان قراردادی : المفردات فی غریب القرآن .فارسی عنوان و نام پدیدآور : ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآن / مولف ابوالقاسم حسین بن محمدبن فضل معروف به راغب اصفهانی ؛ ترجمه و تحقیق همراه با تفسیر لغوی و ادبی قرآن از غلامرضا خسروی حسینی. مشخصات نشر : تهران : المکتبه المرتضویه لاحیاء آثارالجعفریه ، 1383. مشخصات ظاهری : 3ج. شابک : دوره : 964-92839-8-6 ؛ ج. 1 : 964-90464-0-1 ؛ ج. 2 : 964-92839-7-8 ؛ 24000 ریال : چاپ چهارم 978-964-9046-40-1 : ؛ 240000 ریال : ج.2، چاپ چهارم 978-964-9283-97-8: ؛ 240000 ریال : ج.3، چاپ چهارم 978-964-9049-40-0 : وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : ج. 1(چاپ سوم:1383). یادداشت : ج.1-3 ( چاپ چهارم: 1387 ). یادداشت : عنوان دیگر: ترجمه کتاب المفردات فی غریب القرآن. یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج.1. الف- دال .-- ج.2. ذال- غین .-- ج.3. فاء- یاء. عنوان دیگر : ترجمه کتاب المفردات فی غریب القرآن. موضوع : قرآن -- ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 5
ترجمه قرآن کریم - الهی قمشه ای

قرآن با ترجمه فارسی استاد الهی قمشه ای مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن الکریم/ ترجمه محی الدین مهدی الهی قمشه ای؛ خط و تذهیب محمد سعید اهری زاده مشخصات نشر : قم: فاطمه الزهرا(س)، 1378. مشخصات ظاهری : ص 832 شابک : 45000964-5928-21-6 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار). شناسه افزوده : الهی قمشه ای، مهدی، 1352 - 1280، مترجم شناسه افزوده : اهری زاده، سعید، خطاط رده بندی کنگره : BP59/66/الف 7 1378 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م 77-11756 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: 1 - سوره الفاتحه؛ 2 - سوره البقره؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائده؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبه؛ 10 - سوره یونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره یوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهیم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الکهف؛ 19 - سوره مریم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبیاء؛ 22 ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - طاهری ( قرآن مبین )

قرآن مبین ترجمه قرآن (طاهری) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن مبین/ ترجمه، توضیح و تفسیر فشرده قرآن به قرآن علی اکبر طاهری قزوینی. مشخصات نشر : تهران: قلم، 1380. مشخصات ظاهری : 612 ص.22 × 29 ؛ س م. شابک : 964-316-079-3 شناسه افزوده : طاهری قزوینی، علی اکبر، 1311 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP 59/66 ب/ط2 1380 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : 2093037 عناوین اصلی کتاب شامل: 1- سوره فاتحه ؛ 2- سوره بقره ؛ 3- سوره آل عمران ؛ 4- سوره نساء؛ 5- سوره مائده ؛ 6- سوره انعام ؛ 7- سوره اعراف ؛ 8- سوره انفال ؛ 9- سوره توبه ؛ 10- سوره یونس ؛ 11- سوره هود؛ 12- سوره یوسف ؛ 13- سوره رعد؛ 14- سوره ابراهیم ؛ 15- سوره حجر؛ 16- سوره نحل ؛ 17- سوره اسراء؛ 18- سوره کهف ؛ 19- سوره مریم ؛ 20- سوره طه ؛ 21- سوره انبیاء؛ 22- سوره حج ؛ 23- سوره مؤمنون ؛ 24- سوره نور؛ 25- سوره فرقان ؛ 26- سوره شعراء؛ 27- سوره نمل ؛ 28- سوره قصص ؛ 29- سوره عنکبوت ؛ 30- سوره روم ؛ 31- سوره لقمان ؛ 32- سوره سجده ؛ 33- سوره احزاب ؛ 34- سوره سبأ؛ 35- سوره فاطر؛ 36- سور ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
قرآن خودمونی ( آیه های انتخابی برای زندگی بهتر به زبان محاوره ای )

قرآن خودمونی (آیه های انتخابی برای زندگی بهتر به زبان محاوره ای) عنوان و نام پدیدآور: قرآن خودمونی: (آیه های انتخابی برای زندگی بهتر به زبان محاوره ای)/ تالیف زمانی، حسین، 1337-؛ زیر نظر محمد بیستونی. مشخصات نشر: قم: بیان جوان ‫ ، 1389. مشخصات ظاهری: ‫ 137 ص. شابک: ‫ 978-964-5640-77-2 وضعیت فهرست نویسی: فیپا موضوع: راه و رسم زندگی -- جنبه های قرآنی موضوع: ‫راه و رسم زندگی (اسلام) موضوع: اخلاق اسلامی شناسه افزوده: بیستونی ، محمد، ‫1337 - رده بندی کنگره: ‫BP104 /ر2 ‫ ز8 1389 رده بندی دیویی: ‫ 297/159 شماره کتابشناسی ملی: 2045261 * عناوین اصلی مشخصات کتاب؛ مقدمه؛ خدایا شکرت؛ راه راست؛ آدم نورانی؛ گوش نمی دن؛ غرق گناه؛ پچ پچ؛ خرید تاریکی؛ هدایت ناپذیر؛ انگشت به گوش!؛ شرمنده ام، نمی دونم!؛ بقیه خوب باشن؛ مسخره می کنی؟؛ انگشت اتهام؛ گفتار نیک؛ حرص پول؛ ببخشید؛ تو بیشتر می دونی یا خدا؟؛ فرار از زیر قول!؛ خدای آسون گیر؛ خدایا کمک؛ بلای ظاهری؛ حیف شد! کاش می شد!؛ قسم نخور؛ خدای آرامش؛ مال دنیا؛ جیز جیز دل؛ در دل با غریبه؛ قورت بده؛ روز خوب، روز بد؛ مشورت؛ خو ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه های فارسی قرآن کریم صفارزاده

ترجمه های فارسی قرآن کریم صفارزاده مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران سرشناسه : صفارزاده، طاهره 1315 - 1387. عنوان و نام پدیدآور : ترجمه های فارسی قرآن کریم/طاهره صفارزاده منشا مقاله : جمهوری اسلامی ، 21 شهریور 1388 : ص 9 توصیفگر : تفسیر قرآن توصیفگر : ترجمه عناوین اصلی کتاب شامل: سوره فاتحه«1»؛ سوره بَقَره ؛ سوره آل عمران ؛ سوره نساء؛ سوره مائده ؛ سوره انعام ؛ سوره اعراف ؛ سوره انفال«1»؛ سوره توبه ؛ سوره یونس ؛ سوره هود؛ سوره یوسف ؛ سوره رعد؛ سوره ابراهیم ؛ سوره حِجر؛ سوره نحل ؛ سوره اسراء؛ سوره کهف ؛ سوره مریم ؛ سوره طه ؛ سوره انبیاء؛ سوره حج ّ؛ سوره مؤمنون ؛ سوره نور؛ سوره فرقان ؛ سوره شُعَراء؛ سوره نَمل ؛ سوره قصص ؛ سوره عنکبوت ؛ سوره روم ؛ سوره لقمان ؛ سوره سجده ؛ سوره احزاب ؛ سوره سبأ؛ سوره فاطِر؛ سوره یس (یاسین)؛ سوره صافّات ؛ سوره ص (صاد)؛ سوره زُمَر؛ سوره غافر یا مؤمن ؛ سوره فُصِّلت (حم سجده)؛ سوره شوری ؛ سوره زُخرُف ؛ سوره دخان ؛ سوره جاثیه ؛ سوره احقاف ؛ سوره محمّد (ص)؛ سوره فتح ؛ سوره حُجُرات ؛ سوره ق (قاف)؛ سوره ذاریات ؛ سوره طور؛ سوره نجم ؛ سوره قمر؛ سوره ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - مکارم شیرازی

قرآن کریم با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن الکریم/ ترجمه مکارم شیرازی؛ خطاط عثمان طه؛ تحقیق و تصحیح هیئت علمی دار القرآن الکریم دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی محمدرضا انصاری ... [و دیگران] مشخصات نشر : تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، 1380. مشخصات ظاهری : [608] ص با جلد زیپ دار؛ 8 x13س م شابک : 964-7098-14-6 ؛ 964-7098-14-6 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عنوان دیگر: قرآن مجید. عنوان دیگر : قرآن مجید. عنوان دیگر : قرآن مجید شناسه افزوده : مکارم شیرازی، ناصر، 1355 - ، مترجم شناسه افزوده : انصاری محلاتی، محمدرضا، ویراستار شناسه افزوده : طه، عثمان، خطاط شناسه افزوده : دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. دار القرآن الکریم شناسه افزوده : دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی رده بندی کنگره : BP59/66/م 7 1380 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م 81-4423 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: جزء 1؛ جزء 2؛ جزء 3؛ جزء 4؛ جزء 5؛ جزء 6؛ جزء 7؛ جزء 8؛ جزء 9؛ جزء 10؛ جز ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - گرمارودی

ترجمه قرآن (گرمارودی) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم/ ترجمه علی موسوی گرمارودی ؛ با خط عثمان طه ؛ ویراستاران بهاء الدین خرمشاهی، حسین صدرالحفاظ، حسین استادولی. مشخصات نشر : تهران: قدیانی، 1384. مشخصات ظاهری : 702 ص. شابک : 964-417-696-0 یادداشت : فارسی - عربی. یادداشت : به مناسبت هزار و چهارصدمین سال جمع و تدوین مصحف امام علی علیه السلام. یادداشت : ویراست در ترجمه می باشد. یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : چاپ سوم: 1387. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. شناسه افزوده : موسوی گرمارودی، علی، 1320 -، مترجم شناسه افزوده : طه، عثمان، خوشنویس شناسه افزوده : خرمشاهی، بهاءالدین، 1324 -، ویراستار شناسه افزوده : صدرالحفاظ، حسین، 1340 - ، ویراستار شناسه افزوده : استادولی، حسین، 1331 -، ویراستار رده بندی کنگره : BP59/66/م76 1384ک رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : 1240285 عناوین اصلی کتاب شامل: [ترجمه سوره ها]؛ دعای به پایان بردن خواندن قرآن ؛ [نشانه های مندرج در متن؛ فهرست الفبایی نام سوره های قرآن (معروف و غیر معروف ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - مصباح زاده

ترجمه قرآن (مصباح زاده ) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم/ خطاط و مترجم عباس مصباح زاده مشخصات نشر : [تهران]: بدرقه جاویدان، 1380. مشخصات ظاهری : ص 460 شابک : 964-93454-1-8 ؛ 964-93454-1-8 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عنوان روی جلد: قرآن مجید با ترجمه فارسی. عنوان روی جلد : قرآن مجید با ترجمه فارسی. عنوان دیگر : قرآن مجید با ترجمه فارسی شناسه افزوده : مصباح زاده، عباس، 1309 - ، مترجم و خطاط رده بندی کنگره : BP59/66/م 6 رده بندی دیویی : 297/141 1380 شماره کتابشناسی ملی : م 81-3899 عناوین اصلی کتاب شامل: 1- سوره الفاتحه؛ 2- سوره البقره؛ 3- سوره آل عمران ؛ 4- سوره النساء؛ 5- سوره المائده؛ 6- سوره الأنعام ؛ 7- سوره الأعراف ؛ 8- سوره الأنفال ؛ 9- سوره التوبه؛ 10- سوره یونس ؛ 11- سوره هود؛ 12- سوره یوسف ؛ 13- سوره الرعد؛ 14- سوره إبراهیم ؛ 15- سوره الحجر؛ 16- سوره النحل ؛ 17- سوره الإسراء؛ 18- سوره الکهف ؛ 19- سوره مریم ؛ 20- سوره طه ؛ 21- سوره الأنبیاء؛ 22- سوره الحج ؛ 23- سوره المؤمنون ؛ 24- سوره النور؛ 25- سو ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - فولادوند

قرآن با ترجمه فارسی استاد فولادوند مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران سرشناسه : فولادوند، محمدمهدی، 1299 - 1387. سرشناسه : Fouladvand, Mohammad Mehdy عنوان و نام پدیدآور : ترجمه های فارسی قرآن کریم/محمدمهدی فولادوند منشا مقاله : جمهوری اسلامی ، 7 شهریور 1388 : ص 9 توصیفگر : تفسیر قرآن توصیفگر : ترجمه ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: 1 - سوره الفاتحه؛ 2 - سوره البقره؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائده؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبه؛ 10 - سوره یونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره یوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهیم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الکهف؛ 19 - سوره مریم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبیاء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 25 - سوره الفرقان؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 28 - سوره القصص؛ 29 - سوره العنکبوت؛ 30 - سوره الروم؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجده؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 35 - سوره فاطر؛ 36 - س ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - خرمشاهی

قرآن با ترجمه فارسی استاد خرمشاهی مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران سرشناسه : خرمشاهی، بهاءالدین 1324 - عنوان و نام پدیدآور : ترجمه گروهی قرآن کریم/بهاءالدین خرمشاهی منشا مقاله : اطلاعات ، 4 آذر 1386 : ص 6 توصیفگر : قرآن توصیفگر : طرح ترجمه گروهی قرآن مجید توصیفگر : ترجمه های قرآن توصیفگر : زبان فارسی عناوین اصلی کتاب شامل: 1 - سوره الفاتحه؛ 2 - سوره البقره؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائده؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبه؛ 10 - سوره یونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره یوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهیم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الکهف؛ 19 - سوره مریم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبیاء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 25 - سوره الفرقان؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 28 - سوره القصص؛ 29 - سوره العنکبوت؛ 30 - سوره الروم؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجده؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 35 - سوره فاطر؛ 36 - سوره ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - تشکری ( قرآن منظوم )

ترجمه قرآن قرآن منظوم (تشکری) مشخصات کتاب: سرشناسه : تشکری آرانی، شهاب، - 1322 عنوان و نام پدیدآور : قرآن منظوم/ مترجم شهاب تشکری آرانی مشخصات نشر : تهران : پگاه اندیشه ، 1384. مشخصات ظاهری : [607] ص شابک : 964-94894-8-7 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فارسی - عربی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا موضوع : قرآن -- ترجمه ها -- شعر موضوع : شعر فارسی -- قرن 14 موضوع : شعر مذهبی -- قرن 14 رده بندی کنگره : PIR7994/ش 85ق 4 1384 رده بندی دیویی : 1فا8/62/ت 584ق 1384 شماره کتابشناسی ملی : م 84-9925 عناوین اصلی کتاب شامل: سوره فاتحه، مکی، 7 آیه ؛ سوره بقره، مدنی، 286 آیه ؛ سوره آل عمران، مدنی، 200 آیه ؛ سوره نساء، مدنی، 176 آیه ؛ سوره مائده، مدنی، 120 آیه ؛ سوره انعام، مکی، 165 آیه؛ سوره اعراف، مکی، 206 آیه ؛ سوره انفال، مدنی، 75 آیه ؛ سوره توبه، مدنی، 129 آیه ؛ سوره یونس، مکی، 109 آیه ؛ سوره هود، مکی، 123 آیه ؛ سوره یوسف، مکی، 111 آیه ؛ سوره رعد، مکی، 43 آیه ؛ سوره ابراهیم، مکی، 52 آیه ؛ سوره حجر، مکی، 99 آیه ؛ سوره نحل، مکی، 128 آیه ؛ سوره اسراء، مکی، 111 ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - معزی

قرآن با ترجمه فارسی استاد معزی مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران سرشناسه : معزی، محمد کاظم عنوان و نام پدیدآور : ترجمه های فارسی قرآن کریم/محمد کاظم معزی منشا مقاله : جمهوری اسلامی ، 19 شهریور 1388 : ص 6 توصیفگر : تفسیر قرآن توصیفگر : ترجمه عناوین اصلی کتاب شامل: 1 - سوره الفاتحه؛ 2 - سوره البقره؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائده؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبه؛ 10 - سوره یونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره یوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهیم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الکهف؛ 19 - سوره مریم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبیاء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 25 - سوره الفرقان؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 28 - سوره القصص؛ 29 - سوره العنکبوت؛ 30 - سوره الروم؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجده؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 35 - سوره فاطر؛ 36 - سوره یس؛ 37 - سوره الصافات؛ 38 - سوره ص؛ 39 - سوره الزمر؛ 40 - س ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
گلی از بوستان خدا : ترجمه ای روان از قرآن کریم

گلی از بوستان خدا: ترجمه ای روان از قرآن کریم مشخصات کتاب: سرشناسه : حجتی، سیدمهدی، 1331 - عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : گلی از بوستان خدا: ترجمه ای روان از قرآن کریم / مهدی حجتی. وضعیت ویراست : [ویراست 2]. مشخصات نشر : قم: بخشایش، 1385. مشخصات ظاهری : 604 ص.: نمونه. شابک : 35000 ریال (چاپ ششم) ؛ 38000 ریال: 964-8696-18-7 یادداشت : چاپ ششم: 1384. یادداشت : چاپ هشتم. یادداشت : عنوان روی جلد: ترجمه ای گویا از قرآن کریم: گلی از بوستان خدا. عنوان روی جلد : ترجمه ای گویا از قرآن کریم: گلی از بوستان خدا. موضوع : قرآن -- ترجمه ها رده بندی کنگره : BP59/66/ح3 1385 الف رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : 1094804 عناوین اصلی کتاب شامل: [پیشگفتار]؛ «سوره حمد»؛ «سوره بقره»؛ «سوره آل عمران»؛ «سوره نساء»؛ «سوره مائده»؛ «سوره انعام»؛ «سوره اعراف»؛ «سوره انفال»؛ «سوره توبه»؛ «سوره یونس»؛ «سوره هود»؛ «سوره یوسف»؛ «سوره رعد»؛ «سوره ابراهیم»؛ «سوره حجر»؛ «سوره نحل»؛ «سوره اسری»؛ «سوره کهف»؛ «سوره مریم»؛ «سوره طه»؛ «سوره انبیاء»؛ «سوره حج»؛ «سوره مؤم ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
قرآن مجید - 28 ترجمه - 6 تفسیر جلد 1

1. سوره الفاتحه مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1388 عنوان و نام پدیدآور:قرآن مجید به همراه 28 ترجمه و 6 تفسیر/ مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1388. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع:معارف قرآنی عناوین اصلی کتاب شامل: سوره الفاتحه؛ آشنایی با سوره؛ اعراب آیات؛ آوانگاری قرآن؛ ترجمه سوره؛ تفسیر سوره
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 115
ترجمه قرآن کریم - مشکینی

قرآن با ترجمه فارسی آیت الله مشکینی مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی. جزآ 1 عنوان و نام پدیدآور : القرآن الکریم/ ترجمه مشکینی؛ خط محمداسماعیل کیخائی مشخصات نشر : [قم]: مرکز چاپ و نشر قرآن کریم الهادی، 1382. مشخصات ظاهری : [24] ص شابک : 964-400-418-3 ؛ 964-400-418-3 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : صفحات متقابل شماره گذاری همسان دارند موضوع : قرآن -- برگزیده ها -- ترجمه ها شناسه افزوده : مشکینی اردبیلی، علی، 1300 - ، مترجم شناسه افزوده : کیخائی، محمداسماعیل، خطاط رده بندی کنگره : BP64/13/آ3م 5 1382 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م 83-1835 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: 1 - سوره الفاتحه؛ 2 - سوره البقره؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائده؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبه؛ 10 - سوره یونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره یوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهیم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الکهف؛ 19 - سوره مریم؛ 20 - سوره طه؛ 21 ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - پورجوادی

ترجمه قرآن (پورجوادی) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن مجید/ ترجمه کاظم پورجوادی؛ خط حامد الامدی وضعیت ویراست : [ویرایش 2؟] مشخصات نشر : تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، 1374. مشخصات ظاهری : [612] ص وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی شناسه افزوده : پورجوادی، کاظم، مترجم شناسه افزوده : آمدی، حامد، خطاط شناسه افزوده : بنیاد دایره المعارف اسلامی رده بندی کنگره : BP59/66/پ 9 1374 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م 75-10369 عناوین اصلی کتاب شامل: سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره (گاو) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء (زنان) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ سوره انعام (چارپایان) (6)؛ سوره اعراف (بلندیها) (7)؛ سوره انفال (غنائم) (8)؛ سوره توبه (9)؛ سوره یونس (10)؛ سوره هود (11)؛ سوره یوسف (12)؛ سوره رعد (تندر). (13)؛ سوره ابراهیم (14)؛ سوره حجر (15)؛ سوره نحل (زنبور عسل) (16)؛ سوره بنی اسرائیل (پسران یعقوب) (17)؛ سوره کهف (غار) (18)؛ سوره مریم (19)؛ سوره طه (20)؛ سوره انبیا (پیامبران) (21)؛ سوره حج (22)؛ سوره مؤمنون (23)؛ سوره نو ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
قرآن مجید با ترجمه فارسی دری

قرآن مجید با ترجمه فارسی دری مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی دری - عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن مجید با ترجمه فارسی دری/ مترجم شاه ولی الله محدث دهلوی. مشخصات نشر : تهران : حزب اسلامی افغانستان، دفتر فرهنگی ، 1404ق. = 1363. مشخصات ظاهری : ح، [736] ص. ؛ 13 × 9/5س م. یادداشت : چاپ؟: ؟13. یادداشت : عنوان دیگر: فتح الرحمن بترجمه القرآن. یادداشت : عنوان روی جلد: القرآن الکریم. عنوان روی جلد : القرآن الکریم. عنوان دیگر : فتح الرحمن بترجمه القرآن. موضوع : قرآن .برگزیده ها --ترجمه ها شناسه افزوده : شاه ولی الله، احمد بن عبدالرحیم، 1114 - 1176 ق.، مترجم شناسه افزوده : حزب اسلامی افغانستان. دفتر مرکزی رده بندی کنگره : BP60/25 /ش 2 1363 رده بندی دیویی : 297/112 شماره کتابشناسی ملی : م 71-3583 عناوین اصلی کتاب شامل: کتابشناسی؛ [سوره فاتحه]؛ [سوره بقره]؛ [سوره آل عمران]؛ [سوره نساء]؛ [سوره مائده]؛ [سوره أنعام]؛ [سوره أعراف]؛ [سوره أنفال]؛ [سوره توبه]؛ [سوره یونس]؛ [سوره هود]؛ [سوره یوسف]؛ [سوره رعد]؛ [سوره ابراهیم]؛ [سوره حجر]؛ [سوره نحل]؛ [س ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
قرآن کریم

قرآن کریم تفکیک سوره به سوره مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم خط عثمان طه مشخصات نشر : تهران: بنیاد قرآن و عترت، 1384. مشخصات ظاهری : 611ص 7/5×11/5 س م. شابک : 964994110X یادداشت : عربی شناسه افزوده : طه عثمان خطاط شناسه افزوده : بنیاد قرآن و عترت رده بندی کنگره : BP58 1384چ رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : 1071545 به همراه صوت کامل استاد پرهیزکار ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: 1. سوره الفاتحه؛ 2. سوره البقره؛ 3. سوره آل عمران؛ 4. سوره النساء؛ 5. سوره المائده؛ 6. سوره الأنعام؛ 7. سوره الأعراف؛ 8. سوره الأنفال؛ 9. سوره التوبه؛ 10. سوره یونس؛ 11. سوره هود؛ 12. سوره یوسف؛ 13. سوره الرعد؛ 14. سوره إبراهیم؛ 15. سوره الحجر؛ 16. سوره النحل؛ 17. سوره الإسراء؛ 18. سوره الکهف؛ 19. سوره مریم؛ 20. سوره طه؛ 21. سوره الأنبیاء؛ 22. سوره الحج؛ 23. سوره المؤمنون؛ 24. سوره النور؛ 25. سوره الفرقان؛ 26. سوره الشعراء؛ 27. سوره النمل؛ 28. سوره القصص؛ 29. سوره العنکبوت؛ 30. سوره الروم؛ 31. سوره لقمان؛ 32. سوره السجده؛ 33. سوره الأحزاب؛ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه قرآن کریم - رضایی

ترجمه قرآن (رضایی) مشخصات کتاب: نام کتاب: ترجمه قرآن نویسنده: رضایی اصفهانی، محمد علی و همکاران موضوع: ترجمه آزاد قرن: 15 زبان: فارسی مذهب: شیعی ناشر: موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر مکان چاپ: قم سال چاپ: 1383 ش نوبت چاپ: اول توضیح: کامل عناوین اصلی کتاب شامل: 1- سوره الفاتحه؛ 2- سوره البقره؛ 3- سوره آل عمران ؛ 4- سوره النساء؛ 5- سوره المائده؛ 6- سوره الأنعام ؛ 7- سوره الأعراف ؛ 8- سوره الأنفال ؛ 9- سوره التوبه؛ 10- سوره یونس ؛ 11- سوره هود؛ 12- سوره یوسف ؛ 13- سوره الرعد؛ 14- سوره إبراهیم ؛ 15- سوره الحجر؛ 16- سوره النحل ؛ 17- سوره الإسراء؛ 18- سوره الکهف ؛ 19- سوره مریم ؛ 20- سوره طه ؛ 21- سوره الأنبیاء؛ 22- سوره الحج ؛ 23- سوره المؤمنون ؛ 24- سوره النور؛ 25- سوره الفرقان ؛ 26- سوره الشعراء؛ 27- سوره النمل ؛ 28- سوره القصص ؛ 29- سوره العنکبوت ؛ 30- سوره الروم ؛ 31- سوره لقمان ؛ 32- سوره السجده ؛ 33- سوره الأحزاب ؛ 34- سوره سبإ؛ 35- سوره فاطر؛ 36- سوره یس ؛ 37- سوره الصافات ؛ 38- سوره ص ؛ 39- سوره الزمر؛ 40- سوره غافر؛ 41- سوره فصلت ؛ 42- سوره الشوری ؛ 43- سوره ا ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1