4- سایر مواردRSS

درج کتاب شما

آداب تعلیم و تعلم در اسلام

آداب تعلیم و تعلم در اسلام مشخصات کتاب: سرشناسه : شهید ثانی زین الدین بن علی 911 - 966ق. عنوان قراردادی : منیهالمرید فی آداب المفید والمستفید .فارسی عنوان و نام پدیدآور : آداب تعلیم و تعلم در اسلام / از شهید ثانی ؛ نگارش محمدباقر حجتی وضعیت ویراست : [ویراست2]. مشخصات نشر : تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1364. مشخصات ظاهری : سی و یک 771 ص شابک : 1500 ریال (چاپ پانزدهم) ؛ 2200 ریال (چاپ شانزدهم ؛ 29500 ریال (چاپ هفدهم) ؛ 12000 ریال (چاپ بیستم وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری یادداشت : این کتاب ترجمه گزارش گونه کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید از شهید ثانی می باشد. یادداشت : چاپ پانزدهم: پاییز 1367. یادداشت : چاپ شانزدهم: پاییز 1369. یادداشت : چاپ هفدهم 1369. یادداشت : چاپ بیستم 1374. یادداشت : کتابنامه ص [768] - 771. موضوع : اخلاق اسلامی موضوع : اسلام و آموزش و پرورش شناسه افزوده : حجتی محمدباقر، 1311 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP254/4 /ش9م8041 1364 رده بندی دیویی : 297/4837 شماره کتابشناسی ملی : م 64-2318 عناوین اصلی ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آموزش فلسفه جلد 1

آموزش فلسفه جلد اول مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : آموزش فلسفه مولف محمدتقی مصباح یزدی مشخصات نشر : تهران سازمان تبلیغات اسلامی،معاونت فرهنگی 1364. مشخصات ظاهری : ج : جدول شماره کتابشناسی ملی : 2487662 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مؤلف؛ بخش اول - مباحث مقدماتی؛ بخش دوم: شناخت شناسی؛ بخش سوم - هستی شناسی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 3
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران 75-3110 عنوان و نام پدیدآور : آموزش علوم قرآن (ترجمه کتاب التمهید فی علوم القران )/نویسنده: محمد هادی معرفت / ابو محمد وکیلی منشا مقاله : ، بصائر، سال 2، ش 18، (فروردین ، اردیبهشت 1375): ص 80. توصیفگر : آموزش علوم قرآن (کتاب ) توصیفگر : قرآن توصیفگر : معرفت ، محمدهادی عناوین اصلی کتاب شامل: جلد سوم
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آموزش دین

آموزش دین مشخصات کتاب: سرشناسه : طباطبائی محمدحسین 1360 - 1281 عنوان و نام پدیدآور : آموزش دین محمدحسین طباطبایی جمع آوری و تنظیم از مهدی آیت اللهی (دادور) مشخصات نشر : قم جهان آرا، 1368. مشخصات ظاهری : 3 ج در یک مجلد (391 ص فروست : (عقاید، اخلاق احکام 1 - 2) شابک : بها:750ریال دوره کامل ؛ بها:750ریال دوره کامل وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ ششم 1373؛ بها: 2000 ریال cج 2 (چاپ 1370؟) مندرجات : ج 1. آگاهی دین ص [5] - 204 .-- ج 2. درسهایی از اخلاق ص [253 - 205] .-- ج 3. درسهایی از احکام [255] - 340 موضوع : شیعه -- اصول دین موضوع : فقه جعفری شناسه افزوده : آیت اللهی مهدی 1317 - ، گردآورنده رده بندی کنگره : BP211/5 /ط2آ8 رده بندی دیویی : 297/4172 شماره کتابشناسی ملی : م 68-1696 عناوین اصلی کتاب شامل: سخنی با خواننده عزیز؛ تعریف دین ؛ اثر نیک ارتباط قانون به خدا؛ دین فطری است؛ اجمالی از تاریخ ادیان؛ دین اسلام و کتاب آسمانی آن؛ نقش دین در اجتماع؛ مزیت دین بر سایر قوانین؛ اهمیت اسلام در آسودگی بشر؛ مقایسه اسلام با روشهای دیگر اجتماعی؛ تب ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اصول و مبانی ترجمه قرآن

اصول و مبانی ترجمه قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : نجار، علی، - 1349 عنوان و نام پدیدآور : اصول و مبانی ترجمه قرآن: همراه با نقد و بررسی ترجمه حزب اول قرآن کریم از 5 ترجمه/ علی نجار مشخصات نشر : [رشت]: کتاب مبین، 1381. مشخصات ظاهری : [208] ص شابک : 964-7556-17-914000ریال ؛ 964-7556-17-914000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم: 1385 یادداشت : کتابنامه: ص. [201] - 207؛ همچنین به صورت زیرنویس عنوان دیگر : نقد و بررسی ترجمه حزب اول قرآن کریم از 5 ترجمه موضوع : قرآن -- ترجمه ها -- راهنمای آموزشی موضوع : قرآن -- برگزیده ها -- ترجمه ها رده بندی کنگره : BP60/6/ن 3الف 6 رده بندی دیویی : 297/107 شماره کتابشناسی ملی : م 82-1672 ص :1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ مقدمه؛ فصل اوّل: کلیات؛ فصل دوّم شیوه ها،شرایط و پیش نیازهای ترجمه قرآن؛ فصل سوّم: اصول و مبانی ترجمه قرآن؛ فصل چهارم: نقد و بررسی 5 ترجمه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
روش برداشت از قرآن

روش برداشت از قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : بهشتی، سیدمحمد، 1307 - 1360. عنوان و نام پدیدآور : روش برداشت از قرآن/ سیدمحمد حسینی بهشتی؛ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی. مشخصات نشر : تهران: روزنه، 1390. مشخصات ظاهری : 60 ص.؛ 5/9 × 18 س م. شابک : 15000ریال: 978-964-334-353-8 وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتاب حاضر توسط ناشران متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده است. یادداشت : نمایه. موضوع : قرآن-- بررسی و شناخت شناسه افزوده : بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله بهشتی رده بندی کنگره : BP65/3/ب94ر9 1390 رده بندی دیویی : 297/17 شماره کتابشناسی ملی : 2360482 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدّمه؛ 1- قرآن برای همگان قابل فهم است؛ 2- کلیدهای فهم قرآن؛ 3- درک ارتباط آیات قرآن؛ 4- پی بردن به احکام قطعی قرآن؛ 5- تعمیم و گسترش آیات قرآن؛ 6- برداشت افراد از قرآن متفاوت است؛ 7- قرآن را نباید تفسیر به رأی کرد؛ 8- فهم کامل قرآن نیاز به تخصص دارد؛ 9- درک کلمات رمز و آیات متشابه در قرآن؛ 10- چگونگی استفاده از روایات تفسیری؛ پرسش ها؛ نمایه؛ فهرست آثار بن ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آموزش حفظ قرآن کریم

آموزش حفظ قرآن کریم مشخصات کتاب: مولف : روح اله ناظمی حافظ کل قرآن ناشر : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ درس اول: فضیلت و برکات حفظ قرآن؛ درس دوم: بهترین روش برای حفظ قرآن؛ درس سوم: نکات کلیدی پیش از آغاز حفظ قرآن؛ درس چهارم: مراحل حفظ یک مقطع؛ درس پنجم: مرور (تکرار) محفوظات (1)؛ درس ششم: مرور (تکرار) محفوظات (2)؛ درس هفتم: تثبیت محفوظات؛ درس هشتم: ترمیم محفوظات؛ درس نهم: حفظ و مرور آیات مشابه؛ درس دهم: حضور در جلسات و کلاس های حفظ؛ پرسش از محفوظات، یکی از ارکان جلسات حفظ؛ درس یازدهم: جایگاه یادگیری مهارتهای ترتیل خوانی؛ حفظ ترجمه آیات، شماره آیات، شماره صفحات و ...؛ درس دوازدهم: رعایت تعادل در فرایند حفظ قرآن؛ درس سیزدهم: اهمیت نظم وبرنامه ریزی در حفظ قرآن؛ درس چهاردهم: نمونه برنامه عملی برای حفظ ومرور؛ یادآوری نکات مربوط به مرور محفوظات؛ خاتمه؛ ضمیمه 1 جدول حفظ جزء سی؛ ضمیمه 2 جدول حفظ ده جزء اول
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
عناوین و سرفصلهای آموزشی حج تمتع

عناوین و سرفصلهای آموزشی حج تمتع مشخصات کتاب: نام کتاب: عناوین و سرفصل های آموزشی حج تمتع نویسنده: مرکز تحقیقات حج موضوع: مباحث اجتماعی و سیاسی زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: نشر مشعر مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1386 نوبت چاپ: 2 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ مقدمه ؛ برنامه پیشنهادی جلسات آموزشی حج تمتّع ؛ فصل اوّل: تذکّرات اجرایی ؛ فصل دوّم: بهداشت و درمان ؛ فصل سوّم: احکام عمومی ؛ فصل چهارم: مناسک حج ؛ فصل پنجم: اسرار و معارف حج ؛ فصل ششم: عقاید؛ فصل هفتم: شناخت عربستان ؛ فصل هشتم: مباحث سخنرانی ها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
هنر معلمی

هنر معلّمی مشخصات کتاب: سرشناسه : فرهادیان رضا، 1327- عنوان و نام پدیدآور : هنر معلمی/ مولف رضا فرهادیان. مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1388. مشخصات ظاهری : 27 ص. شابک : 2500 ریال : 978-964-973-241-1 وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برون سپاری) یادداشت : کتابنامه: ص. 27؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : معلمان -- روابط با شاگردان موضوع : معلمان -- اخلاق حرفه ای شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) رده بندی کنگره : LB1033 /ف4ھ87 1388 رده بندی دیویی : 371/1023 شماره کتابشناسی ملی : 1861917 عناوین اصلی کتاب شامل: هنر معلّمی؛ منابع؛ آثار دیگر مؤلف که در این انتشارات به چاپ رسیده است :؛ پی نوشت ها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آموزش حفظ قرآن کریم به صورت سوال و جواب 3 گزینه ای

آموزش حفظ قرآن کریم به صورت سوال و جواب 3 گزینه ای مشخصات کتاب: سرشناسه :مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ،1388 عنوان و نام پدیدآور:آموزش حفظ قرآن کریم به صورت سوال و جواب 3 گزینه ای/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1388. مشخصات ظاهری :نرم افزار تلفن همراه و رایانه وضعیت فهرست نویسی :فیپا یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس . موضوع : قرآن -- حفظ -- راهنمای آموزشی عناوین اصلی کتاب شامل: سوره الفاتحه آیه 1؛ سوره الفاتحه آیه 2؛ سوره الفاتحه آیه 3؛ سوره الفاتحه آیه 4؛ سوره الفاتحه آیه 5؛ سوره الفاتحه آیه 6؛ سوره الفاتحه آیه 7؛ سوره البقره آیه 2؛ سوره البقره آیه 3؛ سوره البقره آیه 4؛ سوره البقره آیه 5؛ سوره البقره آیه 6؛ سوره البقره آیه 7؛ سوره البقره آیه 8؛ سوره البقره آیه 9؛ سوره البقره آیه 10؛ سوره البقره آیه 11؛ سوره البقره آیه 12؛ سوره البقره آیه 13؛ سوره البقره آیه 14؛ سوره البقره آیه 15؛ سوره البقره آیه 16؛ سوره البقره آیه 17؛ سوره البقره آیه 18؛ سوره البق ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت آموزشی / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - آموزشی عناوین اصلی کتاب شامل: آموزش؛ الزامات جدید و ویژگی های آموزش و یادگیری؛ نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای؛ روشهای صحیح مطالعه؛ مطالعه موفق با تمرکز؛ نقش رهبری در تطبیق نظام آموزش با استراتژی های سازمان؛ آموزش پویا در سازمان های تولیدی و خدماتی؛ نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی ؛ علل رکود جلسات شورای معلمان؛ رابطه بین آموزش کار و کارآفرینی؛ میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود؛ جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره؛ یادگیری؛ منابع ویژه آموزش و تعلیم و تربیت؛ الگوی عمومی تدریس؛ آداب تعلیم در اسلام؛ تأثیر مصرف شیر بر دانش آموزان مقطع ابتدایی؛ حقوق معلّم و متعلّم؛ آشنایی به وضعیت مشاوره در کشور آمریکا؛ جایگاه تعلیم و تعلّم در اسلام؛ نظام های آموزش و پرورش شش کشور دنیا؛ چگونه کتاب درسی را مطالعه کنیم؛ بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیر ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ابواب الهندسه

أبواب الهندسه مشخصات کتاب: مولف: حضرت آیه الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی قدس سره الشریف ناشر: مؤسسه المجتبی للتحقیق والنشر /بیروت لبنان ص.ب: 6080 /13 شوران البرید الإلکترونی: almojtaba@shiacenter.com عناوین اصلی کتاب شامل: باب اول در اقسام خط است؛ باب دوم در سطح است؛ فصل اقسام دیگر سطح؛ باب سوم در جسم است؛ باب چهارم در مساحت سطوح است؛ باب پنجم در مساحت اجسام است؛ الهوامش
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
روش انس با قرآن جلد 1

روش انس باقرآن (ویژه جوانان) (از طریق کارگاه آموزشی مفسّرین جوان) [سطح 1 ] مشخصات کتاب: سرشناسه : بیستونی محمد، - 1337 عنوان و نام پدیدآور : روش انس با قرآن (ویژه جوانان (از طریق کارگاه آموزشی مفسرین جوان = (Refrence guide of Quran sources ) ابتکاری جدید برای تفکر و تدبر در قرآن [سطح ]1/ تالیف محمد بیستونی مشخصات نشر : تهران بیان جوان 1382. مشخصات ظاهری : [46] ص جدول نمودار + [7] ورق تا شده 11 x 5/21س م شابک : 964-94052-7-5 5000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص ع به انگلیسی M. Bistooni. Reference guide of our'an surces level 1 . موضوع : قرآن -- کتابشناسی موضوع : قرآن -- تحقیق موضوع : قرآن -- علوم قرآنی رده بندی کنگره : Z7835 /‮الف 5 ب 92 رده بندی دیویی : 016/2971 شماره کتابشناسی ملی : م 81-45567 عناوین اصلی کتاب شامل: اَلاِْهْداء؛ مقدّمه؛ 350 موضوع انتخابی برای پژوهش تفسیری از قرآن کریم؛ معرفی معتبرترین تفاسیر تشیّع؛ متن تأییدیه مرجع عالیقدر حضرت آیه اللّه العظمی؛ معرفی ترجمه های مشهورقرآن کریم وویژگی های اختصاصی هرکدام؛ ( ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 4
کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حج و عمره

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حج و عمره مشخصات کتاب: سرشناسه : واسطی، عبدالحمید، 1347 - عنوان و نام پدیدآور : کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حج و عمره/ عبدالحمید واسطی. مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1387. مشخصات ظاهری : 108ص.: جدول.؛11 ×20 س م. شابک : 6000 ریال :978-964-540-089-5 وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتابنامه: ص.[107] -108 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : حج -- راهنمای آموزشی موضوع : حج عمره -- راهنمای آموزشی رده بندی کنگره : BP188/8/و15ک2 1387 رده بندی دیویی : 297/357076 شماره کتابشناسی ملی : 1206396 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ پیشگفتار؛ نگرشی دیگر به حج و عمره ؛ سخن آخر؛ طرح زیارت فعال ؛ فهرست محتوای برنامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آموزش قرآن در مکتب رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله )

آموزش قرآن در مکتب رسول اکرم(ص) مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران 79-1564 سرشناسه : خوش منش ابوالفضل عنوان و نام پدیدآور : آموزش قرآن در مکتب رسول اکرم ص / خوش منش ابوالفضل منشا مقاله : ، صحیفه مبین دوره 2، ش 1 ، (بهار 1378): ص 65 - 79. توصیفگر : آموزش قرآن توصیفگر : تلاوت قرآن توصیفگر : محمد(ص ، پیامبر اسلام عناوین اصلی کتاب شامل: چکیده؛ مقدمه؛ نحوه قرائت و اقراء پیامبر اکرم
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
راهنمای حجاج بیت الله الحرام

راهنمای حجاج بیت الله الحرام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : راهنمای حجاج بیت الحرام/ [تهیه کننده] حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مشخصات نشر : تهران: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، []1371. مشخصات ظاهری : 75ص؛ 12 x20س م شابک : 250ریال موضوع : حج -- راهنماها شناسه افزوده : حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت رده بندی کنگره : BP188/8/ر2 1371 رده بندی دیویی : 297/357 شماره کتابشناسی ملی : م 78-24120 ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: دعای سفر؛ رهنمودهای حضرت امام خمینی «قدس سره» به زائرین بیت الله الحرام؛ رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیهالله خامنه ای «دام ظله»؛ تذکرات بعثه مقام معظم رهبری؛ تذکرات سازمان حج و زیارت؛ تذکرات عمومی و اجتماعی؛ امور گمرکی؛ تذکرات بهداشتی؛ خاتمه:
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1