3- دعا و نیایشRSS

درج کتاب شما

نیایش هایی از سویدای دل ( مهج الدعوات )

نیایش هایی از سویدای دل (ترجمه مهج الدعوات) مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن طاوس علی بن موسی ق 664 - 589 عنوان قراردادی : [مهج الدعوات و منهج العنایات فارسی عنوان و نام پدیدآور : نیایش هایی از سویدای دل اثر رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفربن طاووس حسنی حسینی بازگردان علی رضوی مشخصات نشر : تهران آفاق 1381. مشخصات ظاهری : 729 ص نمودار فروست : (شناخت های اخلاقی 2) شابک : 964-6058-46-9 58000ریال ؛ 964-6058-46-9 58000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص ع لاتینی شده (prayers from the bottom of heart )Ebn -E-Tawos: niayesh - hayee as sovey day-e-del . یادداشت : عنوان دیگر: نیایش هایی از سویدای دل (ترجمه ی "مهج الدعوات و منهج العنایات و "المجتبی من الدعاآ المجتبی ). عنوان دیگر : نیایش هایی از سویدای دل (ترجمه ی "مهج الدعوات و منهج العنایات و "المجتبی من الدعاآ المجتبی ). عنوان دیگر : مهج الدعوات و منهج العنایات فارسی عنوان دیگر : المجتبی من الدعاآ المجتبی فارسی موضوع : دعاها شناسه افزوده : ابن طاووس علی بن موسی 664 - 589ق المجتبی من الدعاآ ال ...
مطالعه کتاب

آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز - یا : ترجمه عده الداعی و نجاح الساعی ابن فهد حلی - همراه با شرح اسماء الله

آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز یا ترجمه عدهالداعی و نجاح الساعی ابن فهد حلی قدس سره همراه با شرح اسماءالله مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز یا ترجمه عدهالداعی و نجاح الساعی ابن فهد حلی قدس سره همراه با شرح اسماءالله/ترجمه و تحشیه محمد حسین نائیجی مشخصات نشر:قم: آیت اشراق، 1387 مشخصات ظاهری:یازده،396ص. وضعیت فهرست نویسی:در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) شماره کتابشناسی ملی:159779 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مترجم؛ شرح حال مؤلف؛ گفتار فهرست نگاران در مورد مؤلف؛ مقدمه مؤلف؛ باب اول در تحریص بر دعا؛ باب دوم علل اجابت دعا؛ باب سوم در احوال نیایشگر؛ باب چهارم در کیفیت دعا؛ باب پنجم از ملحقات دعا ذکر است؛ باب ششم در تلاوت قرآن؛ یادداشت های باب اول؛ یادداشت های باب دوم؛ یادداشت های باب سوم؛ یادداشت های باب چهارم؛ یادداشت های باب پنجم؛ یادداشت خاتمه کتاب
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
متن دعای سمات - با صدای استاد فرهمند آزاد

متن دعای سمات با صدای استاد فرهمند آزاد مشخصات کتاب: سرشناسه: قمی عباس 1254 - 1319. عنوان قراردادی: مفاتیح الجنان. فارسی - عربی. برگزیده عنوان و نام پدیدآور: منتخب مفاتیح الجنان تالیف عباس قمی [به خط محمد باقر شریف . مشخصات نشر: تهران برهان 1379. مشخصات ظاهری: [512] ص ‮‮ 12/5×9 س م. شابک: 6500 ریال 964-6072-21-6 : ؛ 7000 ریال چاپ دوم ؛ 7500 ریال چاپ سوم یادداشت: فارسی - عربی یادداشت: چاپ دوم: 1380. یادداشت: چاپ سوم 1381. یادداشت: عنوان روی جلد: مفاتیح الجنان عنوان روی جلد: مفاتیح الجنان موضوع: قرآن. برگزیده ها -ترجمه ها موضوع: دعاها موضوع: زیارتنامه ها رده بندی کنگره: BP267/8 /ق9 م7042128 رده بندی دیویی: 297/772 شماره کتابشناسی ملی: م 79-11563 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ متن؛ ترجمه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
شفابخش و مشکل گشا

شفابخش و مشکل گشا مشخصات کتاب: سرشناسه : قطب راوندی سعیدبن هبه الله - ق 573 عنوان قراردادی : [سلوه الحزین فارسی عنوان و نام پدیدآور : شفابخش و مشکل گشا (ترجمه کتاب سلوه الحزین معروف به الدعوات تالیف قطب الدین سعیدبن هبه الله راوندی ترجمه حسین قهستانی مشخصات نشر : قم نهاوندی 1380. مشخصات ظاهری : ص 280 شابک : 964-6388-36-1 10000ریال ؛ 964-6388-36-1 10000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : الدعوات عنوان دیگر : سلوه الحزین فارسی موضوع : دعاها موضوع : دعاها -- جنبه های قرآنی موضوع : دعاها -- احادیث شناسه افزوده : قهستانی حسین مترجم رده بندی کنگره : BP267/54 /ق 6س 8041 1380 رده بندی دیویی : 297/772 شماره کتابشناسی ملی : م 80-15365 عناوین اصلی کتاب شامل: سخنی چند؛ باب یکم : دعا و آداب آن؛ باب دوم : سلامتی و بهداشت؛ باب سوم : بیماری و بهره های آن؛ باب چهارم : مرگ و هراسهای آن؛ بازیافته ها؛ پی نوشتها
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مجموعه اذکار و ادعیه

مجموعه اذکار و ادعیه مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1393 عنوان و نام پدیدآور:مجموعه اذکار و ادعیه/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1393. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب موضوع:اذکار و ادعیه عناوین اصلی کتاب شامل: آداب دعا؛ دعاهای قرآنی؛ دعا برای رفع گرفتاری؛ دعاهای رزق و روزی؛ شفاو درمان با دعا؛ خواص آیات و سور قرآن؛ اسماءالحسنی؛ ذکر اسماء الهی بر حسب زمان؛ ذکر اسماء الهی بر حسب موضوع؛ آداب نماز؛ دعاهای قنوت؛ تعقیبات نماز؛ حضور قلب؛ اذکار؛ ذکرهای شگفت؛ شفا و درمان با ذکر؛ حب و دوستی؛ قبل از خواب؛ سایر اذکار و ادعیه؛ خلاصه ادعیه واذکار؛ استغفار؛ وسواس و درمان آن؛ اخلاص؛ یادآوری اذکار
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
معرفت حجت خدا ( شرح دعای اللهم عرفنی نفسک )

معرفت حجت خدا (شرح دعای اللهم عرفنی نفسک) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی: دعای غیبت امام زمان.فارسی - عربی.شرح عنوان: معرفت حجت خدا: شرح دعای اللهم عرفنی نفسک نام پدیدآور:لطف الله صافی گاپایگانی، 1297 مشخصات نشر: قم: مسجد مقدس جمکران 1389 مشخصات ظاهری: 124 ص فروست: سلسله مباحث امامت و مهدویت؛ 4 شابک: 12000ریال ‮ 978-964-973-298-5 وضعیت فهرست نویسی: فیپا یادداشت: فارسی- عربی موضوع: دعای غیبت امام زمان - نقد و تفسیر رده بندی کنگره: BP270 /غ90422ص2 1389 رده بندی دیویی: ‮ 297/774 شماره کتابشناسی ملی: 2193110 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه؛ اعتبار سند دعاء؛ «الله» جل جلاله؛ عرفان و معرفت؛ نفس؛ نفس لوامه؛ نفس مطمئنه؛ نبی و نبوت؛ رسول؛ حجت؛ ضلال و ضلالت؛ دین؛ تفسیر دعاء؛ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک؛ نتیجه؛ اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک؛ اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی؛ نتیجه؛ بحث کلی پیرامون دعاء
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
کلیات مفاتیح الجنان در پایان باقیات الصالحات

کلیات مفاتیح الجنان در پایان باقیات الصالحات مشخصات کتاب: سرشناسه : قمی، عباس،1254 - 1319. عنوان قراردادی : مفاتیح الجنان. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : کلیات مفاتیح الجنان در پایان باقیات الصالحات/ تالیف عباس قمی. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1386. مشخصات ظاهری : 1064 ص شابک : 50000 ریال :9789645400666 یادداشت : عنوان دیگر: مفاتیح الجنان. عنوان دیگر : مفاتیح الجنان موضوع : قرآن -- برگزیده ها -- ترجمه ها. موضوع : دعاها. موضوع : زیارتنامه ها. رده بندی کنگره : BP267/8/ق9 م7041 1386ژ رده بندی دیویی : 297/772 شماره کتابشناسی ملی : 1139903 ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ مقدّمه تحقیق؛ مقدّمه مؤلف؛ باب اوّل؛ باب دویّم؛ باب سیّم؛ خاتمه؛ ملحقات مفاتیح الجنان؛ ملحقات دویّم مفاتیح؛ رساله الباقیات الصالحات
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح

منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح مشخصات کتاب: سرشناسه : شیخ بهائی محمدبن حسین ق 1031 - 953 عنوان قراردادی : [مفتاح الفلاح (فارسی ] عنوان و نام پدیدآور : مفتاح الفلاح اثر محمد العاملی (شیخ بهائی ترجمه علی بن طیفور بسطامی به ضمیمه رساله نورعلی نور در ذکر و ذاکر و مذکور/ نوشته حسن حسن زاده آملی مشخصات نشر : تهران حکمت 1366. مشخصات ظاهری : ل 112، ص 462 شابک : 1200ریال ؛ 1200ریال ؛ 1200ریال ؛ 1200ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ سوم 1373؛ بها: 5800 ریال یادداشت : چاپ چهارم پاییز: 28500 :1379 ریال یادداشت : چاپ پنجم 1383؛ 44000 ریال یادداشت : چاپ ششم 1384؛ 45000 ریال یادداشت : عنوان دیگر: منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح موضوع : اعمال السنه موضوع : دعاها موضوع : نماز موضوع : تفاسیر (سوره فاتحه شناسه افزوده : بسطامی علی بن طیفور، قرن 11ق مترجم شناسه افزوده : حسن زاده آملی حسن 1307 - . رساله نورعلی نور در ذکر و ذاکر و مذکور رده بن ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
دارالشفاء امام رضا علیه السلام

دارالشفاء امام رضا علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: دارالشفاء امام رضا علیه السلام/تالیف رضوانی، جابر، 1350. مشخصات نشر: قم: مهدیه، انتشارات، 1384. مشخصات ظاهری: 253 ص. شابک: 13000 ریال: 964 - 7262 - 33 - 7 وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی توصیفی یادداشت: کتابنامه: ص. 251 - 253؛ همچنین به صورت زیرنویس. شماره کتابشناسی ملی: 1200669 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ نگاهی کوتاه به زندگی امام رضا علیه السلام؛ خواص اسماء الهی؛ خواص میوه ها و سبزی ها؛ دعاها و تعویذات؛ دستور پزشکی و بهداشتی امام رضا علیه السلام به مأمون؛ شفا یافتگان امام رضا علیه السلام؛ اشعار؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
با من تماس بگیرید !

با من تماس بگیرید! مشخصات کتاب: سرشناسه : خدامیان آرانی، مهدی، 1353 - عنوان و نام پدیدآور : با من تماس بگیرید!/مهدی خدامیان آرانی. مشخصات نشر : قم: وثوق: اندیشه سبز شیعه ، 1387. مشخصات ظاهری : 122ص. فروست : اندیشه سبز دفتر ششم. شابک : 10000 ریال : 978-964-2594-65-8 ؛ 30000 ریال (چاپ چهارم) وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری یادداشت : چاپ چهارم : 1392 . یادداشت : عنوان روی جلد: با من تماس بگیرید این کتاب به شما آرامش می دهد. یادداشت : کتابنامه:ص.[117]-122؛ همچنین به صورت زیرنویس. عنوان روی جلد : با من تماس بگیرید این کتاب به شما آرامش می دهد. موضوع : دعا موضوع : دعا -- احادیث رده بندی کنگره : BP266 /خ4ب2 1387 رده بندی دیویی : 297/77 شماره کتابشناسی ملی : 1607863 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ فصل اول: چرا و چگونه دعا کنیم؟؛ چه هنگامی دعا مستجاب می شود؟؛ فصل دوم: دعاهای مفید و مختصر؛ منابع؛ نویسنده، کتب، ناشر
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ارمغان سمت خدا

ارمغان سمت خدا مشخصات کتاب: پایگاه اینترنتی برنامه سمت خدا www.samtekhoda3.ir نشانی الکترونیکی برنامه samtekhoda@irib.ir پیامک برنامه 20000303 تلفن دریافت محصولات صوتی و تصویری و کتابهای برنامه: 37743705-025 عناوین اصلی کتاب شامل: درباره کتاب؛ نمازها؛ ادعیه؛ اذکار
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فرهنگ انتظار ( شرح کامل دعای "عرفنی نفسک" )

فرهنگ انتظار (شرح کامل دعای عرفنی نفسک) مشخصات کتاب: عنوان: فرهنگ انتظار نام پدیدآور: سید عبدالله فاطمی (مشهور به: فاطمی نیا)، - 1325 مشخصات نشر: تهران : موسسه فرهنگی و انتشاراتی رسائل ، 1375 مشخصات ظاهری: ص 79 وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی یادداشت: فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار) یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع: دعاها موضوع: مهدویت - انتظار موضوع: (م ح م د) بن حسن (عج )، امام دوازدهم ، 255ق رده بندی کنگره: BP267/8 /ف 24ف 4 رده بندی دیویی: 297/772 شماره کتابشناسی ملی: م 75-5819 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ سند دعا؛ اللهم عرفنی نفسک...؛ اللهم لا تمتنی میته جاهلیه؛ و لا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی؛ اللهم فکما هدیتنی لولایه...؛ و لین قلبی لولی امرک؛ و عافنی مما امتحنت به خلقک؛ و ثبتنی علی طاعه ولی امرک...؛ اللهم انی اسئلک ان ترینی ولی امرک...؛ اللهم اعذه من شر جمیع...؛ اللهم و مد فی عمره...؛ اللهم عجل فرجه و ایده بالنصر...؛ و جدد به ما امتحی...؛ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا...؛ اصل دعا
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
نیایش های آسمانی اشواط طواف و سعی

نیایش های آسمانی اشواط طواف و سعی مشخصات کتاب: سرشناسه : شریفی اقدم، محمود عنوان و نام پدیدآور : نیایش های آسمانی اشواط طواف و سعی/تالیف محمود شریفی اقدم ؛ تدوین و آماده سازی مرکز تحقیقات حج. مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1389. مشخصات ظاهری : 37ص.؛12×16 س م. شابک : 3000 ریال: چاپ ششم : 978-964-540-156-4 یادداشت : چاپ ششم. موضوع : دعای طواف. فارسی - عربی موضوع : دعای سعی موضوع : حج -- کتاب های دعا رده بندی کنگره : BP188/8/ش43ن9 1389 رده بندی دیویی : 297/357 شماره کتابشناسی ملی : 2181687 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ نکاتی چند به جای مقدمه ؛ دور اوّل طواف ؛ دعاهای دور دوم طواف ؛ دور سوم طواف ؛ دور چهارم طواف ؛ دور پنجم طواف ؛ دور ششم طواف ؛ دور هفتم طواف ؛ نیایش های اشواط سعی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
منتخب ادعیه و زیارات مدینه و مکه در عمره مفرده

منتخب ادعیه و زیارات مدینه و مکه در عمره مفرده مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : منتخب ادعیه و زیارات مدینه و مکه در عمره مفرده. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1387. مشخصات ظاهری : 158 ص.؛.م س10×7 شابک : 4000 ریال:978-964-540-087-1 وضعیت فهرست نویسی : فیپا موضوع : حج -- کتابهای دعا. موضوع : دعاها. رده بندی کنگره : BP267/8/م857 1387 رده بندی دیویی : 297/772 شماره کتابشناسی ملی : 1204053 ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ سخنی با زائر گرامی ؛ دعای سفر؛ بخش اوّل مدینه منوّره ؛ بخش دوم مکّه مکرّمه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
صحیفه سجادیه / الصحیفه السجادیه ( علیه السلام )

متن دعای صحیفه سجادیه مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ع 5239 سرشناسه : علی بن الحسین ع ، امام چهارم 38 - ق 94 عنوان و نام پدیدآور : ترجمه صحیفه سجادیه نسخه خطی]حضرت امام زین العابدین ع کاتب حسین بن محمد شیرازی آغاز ، انجام ، انجامه : : معرفی کتاب نسخه ای کامل و مترجم (غیر از ملحقات از صحیفه با ترجمه تحت اللفظی و متوسط است بخش ملحقات تا پایان دعای "مما یخاف و یحذره را شامل می شود مشخصات ظاهری : 188 برگ 10 سطر، اندازه سطور 145x65، قطع 255x125 یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی خط: نسخ کتابت جلی خوش نستعلیق کتابت خوش رقاع متوسط تزئینات جلد: سوخت دوروی پوست اناری با نقوش ترنج و سرترنج اندرون تیماج یشمی تزئینات متن سرلوح و کتیبه مذهب مرصع به شیوه مکتب خراسان دو صفحه افتتاح تماما حاشیه مذهب مرصع با نقوش و طرحهای اسلیمی خطوط ترجمه بقلم نستعلیق با شنگرف و عناوین بقلم رقاع محرر زرین تحریر شده اند، مابقی صفحات مجدول داخلی زرین مشکی و لاجوردی حواشی اوراق نسخه نسخه در حاشیه تصحیح شده است مهرها و تملک و غیره یادداشت ولادت فرزند بنام های ملک محمد، مورخ 1214ق سکینه 1218ق ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
نیایش های سحرگاه

نیایش های سحرگاه مشخصات کتاب: مولف : مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام ناشر : مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام عناوین اصلی کتاب شامل: سحرخیزی در قرآن کریم؛ شکوه و ارزش سحرخیزی؛ آثار سحرخیزی در نشانه های وضعی گفتار و کردار؛ نور نماز شب؛ پاداش بی کران؛ ضمانت رزق و زیبایی چهره؛ ضمانت روزی معنوی؛ لذت و بهجت نماز شب؛ پاداش پس از مرگ؛ اشک های سحری؛ تحصیل معرفت؛ آداب پس از بیداری؛ توصیه ها؛ بانوان سحرخیز؛ موانع سحرخیزی؛ ترک کنندگان نماز شب؛ پی نوشتها
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ادعیه و زیارات مدینه منوره و مکه مکرمه (ویژه تمتع)

ادعیه و زیارات مدینه منوره و مکه مکرمه (ویژه تمتع) مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : ادعیه و زیارات مدینه منوره و مکه مکرمه / مرکز تحقیقات حج. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1389. مشخصات ظاهری : 432 ص.؛ 7 × 5/10 س م. شابک : 16000 ریال 978-964-540-253-0 : ؛ 16000 ریال(چاپ ششم) ؛ 25000 ریال (چاپ چهل و دوم) ؛ 25000 ریال (چاپ بیست و سوم) وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : چاپ ششم: تابستان 1389. یادداشت : چاپ چهل و دوم: بهار 1391. یادداشت : چاپ بیست و سوم: بهار 1391. موضوع : دعاها موضوع : زیارتنامه ها موضوع : حج -- کتاب های دعا شناسه افزوده : حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. مرکز تحقیقات حج رده بندی کنگره : BP267/8/الف3723 1389الف رده بندی دیویی : 297/772 شماره کتابشناسی ملی : 2086075 ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ فصل اوّل: ادعیه وزیارات ؛ فصل دوّم: اعمال مدینه منوّره ؛ فصل سوّم: اعمال مکه مکرّمه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
کلید سعادت

کلید سعادت مشخصات کتاب: سرشناسه : عرب نوکندی ، رحمت الله عنوان و نام پدیدآور : کلید سعادت / رحمت الله عرب نوکندی مشخصات نشر : قم : عصر رسانه ، 1382. مشخصات ظاهری : ص 328 شابک : 964-94432-4-x 15000ریال ؛ 964-94432-4-x 15000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه : ص . [327] - 328؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : دعا موضوع : دعا -- احادیث رده بندی کنگره : BP266 /ع 35ک 8 رده بندی دیویی : 297/77 شماره کتابشناسی ملی : م 82-25035 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ پاسخ به پرسش های نسل جوان؛ آشنایی بیشتر مردم به مساءله دعا و تاءثیرات آن در زندگی دنیا و آخرت؛ انتخاب نام کتاب؛ دعا؛ بحث سجده؛ نفرین؛ مباهله؛ پی نوشتها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
واکاوی آثار تطهیر ائمه در زیارت جامعه کبیره

واکاوی آثار تطهیر ائمه در زیارت جامعه کبیره مشخصات کتاب: نگارش : مهدی عارفی جو عناوین اصلی کتاب شامل: تقدیم به؛ سپاس؛ در آمد؛ پیشینه پژوهش؛ فصل اول کلیات؛ فصل دوم: بررسی سندی و محتوایی زیارت جامعه کبیره؛ فصل سوم: طهارت و عصمت ائمه(علیهم السلام)؛ حاصل سخن؛ کتابنامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ذکر ، سرود هستی : تبیینی بر بزرگی ، آثار ، مراتب ، انواع ، شرایط ، اسباب و موانع ذکر

ذکر ، سرود هستی : تبیینی بر بزرگی ، آثار ، مراتب ، انواع ، شرایط ، اسباب و موانع ذکر مشخصات کتاب: سرشناسه : مدرسی، محمدرضا، 1334 - عنوان و نام پدیدآور : ذکر ، سرود هستی : تبیینی بر بزرگی ، آثار ، مراتب ، انواع ، شرایط ، اسباب و موانع ذکر/ سیدمحمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی . مشخصات نشر : قم: دارالتفسیر، 1392. مشخصات ظاهری : 214 ص. شابک : 978-964-535-358-0 وضعیت فهرست نویسی : فیپا عنوان دیگر : تبیینی بر بزرگی ، آثار ، مراتب ، انواع ، شرایط ، اسباب و موانع ذکر. موضوع : ذکر موضوع : ذکر -- جنبه های قرآنی موضوع : دعا رده بندی کنگره : BP266/م42ذ7 1392 رده بندی دیویی : 297/77 شماره کتابشناسی ملی : 3081072 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ فهرست مطالب؛ ذکر، برترین هدیه ی آسمانی؛ یاد خدا و آرامش دل ها؛ اضطراب و سختیِ غفلت از یاد خدا؛ رابطه ی متقابل یاد خدا و دوری از تباهی؛ یاد خدا و یاد انسان؛ خدا فراموشی و خود فراموشی؛ لزوم کثرت و تداوم در ذکر؛ تبیینی از امام صادق - علیه السلام - در کثرت ذکر و نمونه ی برتر آن؛ وابسته بودنِ پایداری و اثرگذاری ذکر به ولایت اهل بیت:؛ مراتب یاد خدا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1