مجموعه ها
مجموعه:1- Islam
more_vert The Principle of Ijtihad in Islam جدید! محبوب
مجموعه:1- Islam
more_vert The Quran And Mourning for Hussain جدید! محبوب
مجموعه:1- mourning
مجموعه:law
more_vert The Rights of Women in Islam جدید! محبوب
مجموعه:law
more_vert The Rites of Hajj, Practical Treatise and Rules جدید! محبوب
مجموعه:03- The Pilgrimage
more_vert The Ritual Ablutions for Women جدید! محبوب
more_vert The Ritual and Spiritual Purity جدید! محبوب
مجموعه:01- prayer
more_vert The Role of Ijtihad in Legislation جدید! محبوب
more_vert The Sacred Effusion Volume 1 جدید! محبوب
more_vert The Shia Rebuts جدید! محبوب
مجموعه:1- answer to doubts
more_vert The Shi'ah and Islamic Disciplines جدید! محبوب
مجموعه:1- Islam
more_vert The Shi'ah are the real Ahlul-Sunnah جدید! محبوب
مجموعه:3- Shiites Sunnites
more_vert The Source Of Rights جدید! محبوب
مجموعه:1- God
more_vert The Status of Women in Islam جدید! محبوب
مجموعه:injunctions of women

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.