مجموعه ها
more_vert شرق شناسی و مهدویت جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert پرتوی ازآیه های مهدوی جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert او در همین نزدیکی هاست جدید! محبوب
0 ديدگاه
مجموعه:1- انتظار
0 ديدگاه
more_vert نقد و بررسی اسرائیلیات جدید! محبوب
0 ديدگاه
0 ديدگاه
more_vert مهدویت در صحاح سته جدید! محبوب
0 ديدگاه
مجموعه:2- اهل سنت
more_vert امام روزگار ما جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert فرات تا فرات 2 جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert دکترین مهدویت جدید! محبوب
0 ديدگاه
مجموعه:1- انتظار
more_vert برای ظهورش معتکف شویم جدید! محبوب
0 ديدگاه
مجموعه:5- اعتکاف
more_vert بانوان رجعت کننده جدید! محبوب
0 ديدگاه
مجموعه:5- رجعت
more_vert آب و عطش جدید! محبوب
0 ديدگاه

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب