مجموعه ها
more_vert شرح دعای شریف افتتاح جدید! محبوب
0 ديدگاه
0 ديدگاه
more_vert رمضان نشان از قامت رعنا جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert راهنمای مبلغان و سخنوران جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert پدری مهربان برای همه جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert نینوا و انتظار: تاملی نو جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert ندای آسمانی جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert مساجد در عصر ظهور جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert معارف مهدوی جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert انسان کلید اسرار هستی جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert امامت گوهر آفرینش جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert به سوی خورشید جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert شرق شناسی و مهدویت جدید! محبوب
0 ديدگاه
more_vert پرتوی ازآیه های مهدوی جدید! محبوب
0 ديدگاه

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب