بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

Online Donation

از این فرم برای پرداخت کمک به صورت آنلاین استفاده کنید . اگر کمک شما به منظور خاصی است آنرا در قسمت توضیحات فرم  یادداشت کنید.

Donor information

Donation Information

تومان
کارت های عضو شبکه بانکی شتاب