التنقیح فی شرح العروه الوثقی

معرفى اجمالى

التنقيح فى شرح الالعروة الوثقی اثر آیت‌الله خويى با تقرير ميرزا على تبريزى غروى است كه در شش مجلد به شرح مباحث فقهى مندرج در العروة الوثقی پرداخته است.

انگيزه تأليف

از آن‌جايى كه كتاب العروة الوثقی كتابى توضيح المسايلى است و ادله فقهى مربوط به ابواب مختلف فقه عبادات در آن بيان شده است در اين مجموعه فقهى به صورت مبسوطى ادله عقلى و نقلى مباحث بيان گرديده است.

ساختار

ابواب مختلف فقه عبادات به ترتيب از طهارت و پس از آن مطرح شده و ضمن نقل مطالب كتاب العروة الوثقی در ابتداى صفحات، شرح آن در پايين صفحات ذكر گرديده است.

گزارش محتوا

در جلد اول، از اجتهاد و تقليد سخن به ميان آمده و سير تحول اجتهاد در دوره‌هاى مختلف بررسى شده و...
در جلد دوم، احكام طهارت و ادله آن تبيين گرديده و احكام آب‌ها اعم از آب جارى، راكد، باران، حمام، چاه، مستعمل (استفاده شده)، مشكوك به نجاست و آب سؤر (آب نيم‌خورده انسان و حيوان) به تفصيل بيان شده و پس از آن احكام مربوط به نجاست و ادله فقهى آنها بررسى شده است.
در بحث از نجاسات ابتدا به نجاست بول و غائط انسان و حيوان حلال گوشت و حرام گوشت اشاره شده، آن‌گاه نجاست مردار و شرايط مردار بودن يك حيوان و نجاست آن تبيين گرديده است. نجاست اجزاى كنده شده از بدن مردار، جواز يا عدم جواز بيع مردار و استثناها از نجس بودن مردار، ديگر مباحث مطرح شده در اين جلد مى‌باشد.
در جلد سوم، به بحث درباره نجاست خون و شروط آن اشاره شده و نجاست خون حيوانات و انسان بررسى گرديده است. در ادامه به نجاست كافر و شروط كفر پرداخته شده و طاهر شدن شخص كافر به وسيله اسلام و امور مستثنى از كفر و نجاست كافر اشاره شده است. نجاست خمر و فقاع (آب جو) و شرايط آن، نجاست عرق جنب از حرام، نجاست عرق حيوان نجاست‌خوار و نجاست منى نيز از ديگر مواردى است كه به تفصيل درباره آنها بحث شده است. در قسمت بعد راه‌هاى اثبات نجاست اشياى مختلف بررسى شده و حكم به احتياط و هم‌چنين حكم شخص وسواس در اين موارد بيان گرديده است. كيفيت نجاست اشياى نجس، حرمت نجس كردن مساجد و وجوب فورى ازاله نجاست از آن، حرمت نجس كردن مصحف شريف (قرآن) و پاك كردن فورى آن، حكم شرعى خريد و فروش اعيان نجس و شرايط آن، حكم علم يا جهل به نجاست يك شىء خاص، احكام نجاست لباس نمازگزار و مواردى از نجاست در مورد لباس نمازگزار كه استثنا شده نيز از مباحث بعدى است كه در ادامه جلد سوم به آنها پرداخته شده است.
در جلد چهارم، مباحث مربوط به مطهرات به تفصيل بيان شده است و مطهريت آب، خاك (زمين)، آفتاب، استحاله، كم شدن دو سوم از آب انگور (عصير عنبى)، انقلاب (تبديل شراب به سركه)، اسلام، تبعيت، زوال عين نجاست از شىء نجس، خروج خون از حيوان ذبح شده، غايب شدن فرد مسلمان و شرايط مطهريت هر كدام از آنها بررسى گرديده است. احكام مربوط به ظروف در طهارت و نجاست آنها، احكام تخلى و استنجا و مكروهات و مستحبات آنها بيان شده و احكام وضو در ادامه اشاره مى‌گردد.
در جلد پنجم، به تفصيل، ادامه احكام وضو مانند كيفيت ساختن وضو و نواقض آن و ترتيب شستن دست‌ها، صورت، مسح سر و پاها و جزييات مربوط به آنها بيان شده است و به احكام و شرايط تيمم نيز پرداخته شده است و توابع وضو و تيمم و احكام نذر در وضو و كيفيت و شرايط وضوى جبيره‌اى بيان گرديده و پس از آن احكام انواع غسل‌ها مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. نگارنده به صورت مبسوط احكام غسل جنابت، كيفيت جنب شدن و مصاديق فرد جنب را بررسى نموده و مكروهات و محرمات جنب، موجبات جنابت و امورى كه منجر به وجوب غسل جنابت مى‌شوند را بيان كرده است. كيفيت انجام غسل ترتيبى و ارتماسى و... از جمله مباحث جلد پنجم است.
در جلد ششم، مباحث مربوط به نماز، از قبيل اعداد فرائض و نوافل آنها، اعداد نوافل در غير روز جمعه، اعداد نوافل در روز جمعه، سقوط نافله ظهرين در سفر و... مطرح شده است.
آدرس مستندات فقهى نگارنده در پاورقى كتاب آمده و در پايان هر مجلد نيز فهرستى تفصيلى از عناوين و موضوعات كتاب ارائه گرديده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

  • اندازه قلم
  •  

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.