بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم

معرفى كتاب

مؤلف:دكتر سيد جميلى كتاب پيرامون اعجاز علمى قرآن  به زبان عربی نوشته شده است.مؤلف در آن آياتى را كه مى‌توان از آنها اعجاز علمى استفاده نمود،ذكر و دربارۀ آنها توضيح مى‌دهد.
آنچه كه از مجموعۀ كتاب بدست مى‌آيد اين است كه مطالب آن بصورت جزوه(درسى يا غير درسى)بوده كه جمع آورى شده و بصورت كتاب چاپ شده است به جهت اينكه مطالب فصل(و بخش)بندى نشده،و ترتيبى هم براى بيان آيات آن وجود ندارد.بهر حال.مؤلف سعى نموده است حدود 38 آيه از آيات قرآن را ذكر و توضيحات مختصرى پيرامون آنها ارائه و در بعضى از موارد نظر مفسرين را نيز بيان نمايد و در پايان چنانچه آيه بر اعجاز علمى دلالت دارد بيان مى‌نمايد البته مؤلف در مقدمۀ كتاب تذكر مى‌دهند كه آيات را بر قواعد علمى ثابت بايد تطبيق داد و از قواعدى كه هنوز ثابت نشده و در حال تغيير مى‌باشند بايد پرهيز نمود.

ساختار كتاب

كتاب فصل بندى نشده و مطالب آن(كه آيات قرآن مى‌باشد) پشت سر هم بيان شده كه موضوع آن آيات عبارتند از:
آيه دخان/فتق و رتق/خلق آسمان و زمين/هفت آسمان، منازل قمر/مخلوط شدن دو دريا/انواع كوهها/كروى بودن زمين قرآن از وسائل ارتباط جمعى جديد خبر مى‌دهد/قرآن از موضوعات جديد علمى خبر مى‌دهد /سال شمسى و سال قمرى/عمل لقاح توسط باد/خدا زنده را از مرده بيرون مى‌آورد/ ايام الله/زندگى در سيارات ديگر/سرعت حركت كوهها/در هر چيزى نشانه‌اى براى خداست/عجائب زندگى حيوانات/غرائب در زندگى نباتات، ازدواج در دنياى نباتات/نباتاتى كه در آب زندگى مى‌كنند/لؤلؤ و مرجان

ويژگى‌ها

1-بعد از ذكر آيه مربوطه و شرح اجمالى پيرامون آن،مسالۀ تدبّر و تفكر در آيات قرآن را مطرح مى‌نمايد
2-در بعضى از آيات(كه مسالۀ علمى مطرح است)كه ادعاى اعجاز علمى آن شد، ابتداء مسالۀ عقل و جايگاه آن در مورد آيه را بيان مى‌نمايد
3-آيۀ شريفه:الشمس تجرى لمستقر لها...را مطرح و پيرامون جايگاه خورشيد و حركت آن دو منظومۀ شمسى سخن مى‌گويد
4-آيه شريفه:«و آية لهم انا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون و خلقنا لهم من مثله ما يركبون»را مطرح و بيان مى‌كند كه اين آيه از وسائل ارتباطاتى جديد خبر مى‌دهد
5-از آيۀ شريفه:«و له من فى السموات و الارض كل له قانتون» استفاده مى‌نمايد كه در كرات ديگر زندگى وجود دارد.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب