بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

افسانه تحریف قرآن

معرفى اجمالى

اكذوبة التحريف يا افسانۀ تحريف قرآن تاليف حجةالاسلام و المسلمين رسول جعفريان با ترجمه محمود شريفى است.

ساختار و گزارش محتوا

كتاب پيرامون مسالۀ عدم تحريف قرآن نوشته شده است. مؤلف در اين كتاب موضوع فوق را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار داده و هر گونه موردى كه بتوان از آن براى عدم تحريف قرآن استفاده كرد، ذكر نموده است. و در حقيقت هدف از تاليف اين كتاب دو نكتۀ اساسى مى‌باشد، يكى اصل مسالۀ عدم تحريف، كه در اين زمينه با ارائه دليل‌هاى مختلف آن را اثبات نموده، ديگرى پيرامون اتهامى است كه برخى از اهل سنت به شيعه وارد نموده كه شيعه قائل به تحريف قرآن مى‌باشد و به برخى از روايات موجود در كتب روايى استناد نموده‌اند كه آن را بررسى و اثبات مى‌نمايد كه شيعه قائل به تحريف نمى‌باشد و شيعه را از اين اتهام مبرا مى‌كند. وى مطالب كتاب را بدين‌گونه بيان كرده كه ابتدا واژۀ تحريف را از نظر لغت و اصطلاح معنا كرده، آنگاه ادلۀ عدم تحريف قرآن را از آيات قرآن و روايات بررسى مى‌كند. سپس تحريف را در نزد شيعه و اهل سنت همراه با ذكر رواياتى از كتاب‌هاى اهل سنت بيان كرده و نتيجه‌گيرى مى‌كند كه برخى از روايات مذكور در صحاح شش‌گانه اهل سنت و غيره، بر تحريف قرآن دلالت مى‌كند. آنگاه با ذكر تعدادى از روايات موجود در كتاب‌هاى روايى شيعه كه ظاهر آنها دلالت بر تحريف قرآن مى‌كند، آنها را نقد كرده و نتيجه مى‌گيرد كه از اين روايات مسالۀ تحريف استفاده نمى‌شود.
در بخشى ديگر از كتاب، كتاب معروف فصل الخطاب تاليف حاجى نورى را مورد بررسى و با ذكر ادلۀ ايشان مبنى بر وقوع تحريف در قرآن، آن ادله را جواب مى‌دهد.
در قسمت پايانى كتاب نظرات دانشمندان و علماء شيعه دربارۀ عدم تحريف قرآن ذكر شده است.

ويژگى‌ها

1-در اين كتاب مسالۀ تحريف از زواياى مختلف مورد بررسى قرار گرفته و از بيان شواهد مختلف براى عدم تحريف قرآن؛ همچون آيات، روايات، مسائل تاريخى و... استفاده شده است.
2-ديدگاه‌هاى علماء شيعه و اهل سنت دربارۀ عدم تحريف قرآن ذكر شده است.
3-مطالب كتاب تقريباً سير منطقى دارد و ابتدا از آيات، آنگاه از روايات و در پايان نظرات علماء اسلام آورده شده است.
4-با استفاده از روايات اهل سنت كه در كتاب‌هاى صحاح آنها آمده است، اثبات مى‌كند كه مسالۀ تحريف قرآن در آن كتاب‌ها خيلى بيشتر از رواياتى است كه در كتاب‌هاى روايى شيعه وجود دارد، لذا اين كه گفته مى‌شود، شيعه قائل به تحريف قرآن است، تهمتى بيش نمى‌باشد و صِرف وجود چند روايت در برخى از كتاب‌ها نمى‌تواند دليل بر قائل بودن به تحريف قرآن باشد.
5-يكى از مواردى كه مى‌توان گفت اهل سنت عملا قائل به تحريف قرآن مى‌باشند، مسالۀ نسخ حكم همراه با تلاوت است كه در بخشى از اين كتاب به خوبى بيان شده است. 6-در بخشى از اين كتاب، كتاب فصل الخطاب تاليف «حاجى نورى» كه مسالۀ تحريف قرآن را ذكر كرده است، مورد بررسى قرار گرفته، و ادله‌ايى را كه مرحوم نورى در اين باره ذكر كرده، بيان نموده و پاسخ آنها را مى‌دهد.

اشكالات:

1-مطالب كتاب فصل‌بندى شده است.
2-در برخى از موارد براى توضيح مطلب روايات متعددى.
را ذكر كرده است كه مقدارى مباحث را طولانى كرده، در صورتى كه ذكر چند روايت كافى بود؛ مانند بحث «تحريف در صحاح و غيره».
3-لازم بود در قسمتى از كتاب مسالۀ تحريف را از ديدگاه عقل بررسى و ادلۀ عقلى مربوط به عدم تحريف قرآن را ذكر مى‌نمود.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب