بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

آداب معاشرت - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار (1-2)

معرفى اجمالى

آداب معاشرت اثر آيت الله حاج محمد باقر كمره‌اى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار به زبان فارسى در 27 آبان سال 1361 ش ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده است. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد.

ساختار و محتوا

جهت شناسائى و آموزش حقوق ميان افراد خانواده، همسايگان، هم شهريان، هموطنان و همنوعان در اسلام و ديدگاه شيعه، علامه مجلسى كتاب العشره را در آداب معاشرت و آميزش انسانها و مسلمانها تنظيم نموده است.

جلد اول با مقدمهاى از مترجم شروع و سپس ترجمهاى از گفتار ناشر ذكر ميشود و بعد از آن كتاب را در سى باب مرتب نموده در حالى كه اين كتاب تماما روايى است و مترجم به آن چيزى نيفزوده است. در باب اول آن كه كلياتى از حقوق ميباشد، رساله حقوق امام سجاد(ع) ذكر شده و در باره معاشرت با خويشاوندان و بردگان و خدمتكاران (بيشتر در درون خانه)، همچنين دربابهاى بعدى در خوشرفتارى با پدر و مادر و فرزندان و حقوقشان بر يكديگر و منع از حق‌نشناسى ، در آداب معاشرت و نيز، حق همسايه، آداب برخورد با دوستان و فضيلت آنان و اقسام دوستان و فضل دوست، اندازه دوستى، آداب و حقوق آن، و نهى از خودباختگى، وضع انس با دوستان و ديگر مسائل مربوط به روابط اجتماعى مى باشد.

جلد دوم ، كه ادامه جلد اول است با سخنى از ناشر و مصحح شروع ميشود و داراى نود و شش باب است كه از باب سى و يكم شروع و باب نود و ششم به پايان مى رسد. در اين جلد نيز پيرامون مسائلى چون : معاشرت با يتيمان و خوردن مال ايتام و ثواب جا دادن و مهرورزى با آنها و عقاب آزار دادن آنان ، در انصاف و عدالت ، باب هديه و پيشكش ، در آداب داشتن ، و درباره كسى كه اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود ، فضيلت رازدارى و نكوهش فاش كردن اسرار ، در تواضع و فروتنى، مهربانى با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ريش سفيد، درباره كينه، دشمنى، كشمكش و تجاوزگرى با مردان، در كيفر بر گناه و ريزبينى مؤمنان ، درباره ترسوئى، در ظلم و انواع ظلم، و مظالم عباد، و كسى كه مالى از غير راه حلال گرفته و در نا حق خرج كرده، و فساد در زمين ، در شيوه نشستن و انواع نشستن و ديگرمسائل مى باشد.

در اينجا لازم است به ذكر چند نكته در مورد ترجمه اين كتاب توجه كرد :

1- سند احاديث متن عربى به اعتماد وجود آن در اصل براى اختصار ذكر نشده است.

2- نام مصادر حديث كه در متن با رمز از طرف مؤلف براى هر كتابى آمده در ترجمه نام كتاب ذكر شده تا براى خواننده روشن و واضح باشد.

3- اگر چند حديث از يك كتاب نقل شده پس از ذكر نام آن كتاب در حديث اول براى احاديث بعد، لفظ "همان" آورده شده است.

4- براى موارد ابهام حديث ميان دو هلالى شرحى مختصر گنجانيده شده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب