بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

المعجزه الکبری القرآن

معرفى كتاب

«المعجزة الكبرى،القرآن»نوشته محمد ابو زهرة و به زبان عربى است.اين كتاب يكى از مهمترين،علمى‌ترين و تحقيقى‌ترين كتابهاى نگارش يافته در مباحث و علوم قرآن است.در مقدمه كتاب نويسنده به بيان وجه جاودانگى معجزه پيامبر اكرم(ص) پرداخته و تفاوت معجزات انبياء پيشين را كه همه مادى و حسى بود با معجزه پيامبر اسلام را كه معجزه‌اى معنوى است در تأثيرگذارى يادآور مى‌شود.تناسب معجزات انبياء الهى با مقتضيات زمانى كه در آن مى‌زيسته‌اند نيز در اين قسمت مورد بحث واقع شده است.

در بخش اول كتاب نويسنده به بحث از حكمت نزول تدريجى قرآن كريم،با استفاده از نص قرآنى پرداخته و كتابت قرآن در زمان حيات پيامبر اكرم و به املاء ايشان را،به همين صورتى كه الآن در دسترس ما قرار دارد،يادآور مى‌شود.جريان جمع قرآن بعد از زمان پيامبر(ص)به‌ويژه در زمان عثمان بن عفان،داستان سوزاندن مصاحف به‌جز مصحف امام،ترتيب آيات و سور، قرائت‌هاى مختلف قرآن،راويان قرائات،اقسام قرائات،فوائد وجود قرائات متنوع،موضوعاتى است كه در اين بخش مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

در بخش دوم«اعجاز قرآن»نحوۀ مواجهۀ اعراب زمان پيامبر با قرآن،سرّ اعجاز قرآن،وجوه اعجاز،ردّ نظريه«صرفه»به عنوان يكى از وجوه إعجاز قرآن، اسلوب قرآنى،تكرار در قرآن،قصه‌هاى قرآن و ارزش ادبى آن،قصص قرآنى نمونه‌اى از تصريف،تصريف در أشكال عبارات قرآنى،حقيقت،تشبيه و استعاره در قرآن،سوره‌هاى طوال و قصار،اعجاز قرآن با عنايت به اخبار غيبى،جدل و استدلال قرآنى،شيوۀ جدل در قرآن،علم كتاب،دانش هستى و انسان در قرآن، تفسير قرآن،روشهاى تفسيرى،تفسير مأثور و جايگاه آن در مقابل تفسير به رأى،لزوم عدم تناقض تفسير به رأى با تفسير مأثور،ترجمۀ قرآن و حكم غنا به قرآن و...با رويكردى علمى و تحقيقى و روشمند مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

ويژگى

يكى از ويژگى‌هاى اين كتاب ابطال مستند و مستدل پاره‌اى از اقوالى است كه از طريق دوستان نادان و دشمنان كينه‌توز دربارۀ قرآن گفته شده است.

ساختار كتاب

كتاب مشتمل بر يك«افتتاحية»يك«تمهيد»و دو بخش ذيل مى‌باشد:

بخش اول:«نزول القرآن»عناوينى چون:حكمة نزوله منجمّا، المكي و المدني،كتابة القرآن و جمعه،جمع القرآن في عهد عثمان و...،ترتيب الآيات و السور،قرائات القرآن و غيره را دربرمى‌گيرد.

بخش دوم:«إعجاز القرآن»عناوينى چون:تلقى العرب للقرآن،سرّ الاعجاز، الصرفة و بطلانها،وجوه الاعجاز،الاعجاز البلاغي،وجوه الاعجاز البلاغي،الاسلوب القرآني،التكرار في القرآن،قصص القرآن،اسلوب القصص في القرآن،معنى الحقيقة في البيان،التشبيه في القرآن،علم الكتاب،علم الحلال و الحرام،الاحكام الفقهية في القرآن،العلاقات الدولية في القرآن،علم الكون و الانسان في القرآن، الانسان في القرآن،النفس الانسانية في القرآن،تفسير الكتاب،مناهج التفسير، تفسير القرآن بالرأى،الظاهر و الباطن في القرآن و الغناء بالقرآن را دربردارد.

در پايان نيز فهرست مطالب كتاب درج شده است.

 

جهت مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب